Serwis regałów magazynowych a wymogi BHP

Praca na hali magazynowej przy regałach wysokiego składowania, wbrew pozorom obarczona jest wieloma ryzykami. Pracownicy magazynowi narażeni są na zróżnicowane niebezpieczeństwa jeżeli nie zostaną zachowane rygorystyczne standardy BHP.

O co należy zadbać w halach magazynowych z regałami wysokiego składowania i jak zapewnić pracownikom najwyższy poziom bezpieczeństwa?

BHP a regularne przeglądy regałów paletowych

Choć w kodeksie pracy ani w kodeksie cywilnym nie ma zapisów jednoznacznie określających, czy nakładających na pracodawców obowiązku, regularnego serwisowania regałów magazynowych, to zakres bezpieczeństwa definiują konkretne przepisy. Mianowicie, w art. 207 KP zobowiązuje pracodawcę do zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy z maksymalnym wykorzystaniem możliwości nowoczesnej nauki i techniki. Zaś art. 215 tego samego kodeksu mówi, że pracodawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy udostępniając pracownikom stosowne maszyny i narzędzia, których stan techniczny umożliwia powyższe. Przepisy dotyczące sprawności wykorzystywanych przy pracy narzędziach i maszynach reguluje także Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz.U. z 2003r. Nr  169.poz. 1650, ze zm.).

Tym samym, mimo faktu, że przepisy nie odwołują się bezpośrednio do przeglądu regałów paletowych, pracodawcy są jednoznacznie zobowiązani do zachowania nie budzącego wątpliwości stanu technicznego całego wyposażenia magazynu.

Regularne przeglądy regałów wysokiego składowania przepustką do zwiększenia bezpieczeństwa pracowników magazynowych

Żeby uniknąć ryzyka, że podczas pracy w magazynie pracownik ulegnie wypadkowi związanemu z niesprawnym regałem wysokiego składowania, należy wykonywać okresowe przeglądy regałów magazynowych. Czynność ta polega na zleceniu wykwalifikowanym specjalistom wykonania pełnego przeglądu stanu faktycznego posiadanych na magazynie regałów oraz zastosowania się do ewentualnych rekomendacji specjalisty wykonującego przegląd. Jeśli otrzymany raport zaleca serwis regałów magazynowych lub ich wymianę, należy się do tego bezwzględnie zastosować, co pozwoli uniknąć niebezpiecznych w konsekwencjach zdarzeń. Zalecane jest, aby przegląd regałów paletowych wykonywany był cyklicznie, minimum raz do roku.

HDsystem-logo
Regały Wysokiego Składowania

Jesteśmy niezależnym dostawcą regałów paletowych nowych i używanych. Świadczymy także usługę znakowania poziomego ciągów komunikacyjnych oraz prowadzimy sprzedaż akcesoriów magazynowych.

KONTAKT Z NAMI

  • 507-750-302
  • biuro@hdsystem.net.pl

DANE FIRMY

HD System Maciej Zawisza

96-500 Sochaczew

Żwirowa 11A

  • NIP: 8371746790
  • REGON: 364176412
Przewiń do góry