Przeglądy regałów magazynowych a ubezpieczenie

Przeglądy regałów magazynowych a ubezpieczenie

Jednym z rzadko poruszanych tematów jest wpływ wypadków związanych z użytkowaniem regałów magazynowych na ubezpieczenia - wypłaty odszkodowań i przyszłą cenę polis. Jest to jednak temat bardzo ważny i dlatego postanowiliśmy poświęcić mu odrębny artykuł na naszym blogu.

Ryzyko braku odpowiedzialności ubezpieczyciela

Rażące niedbalstwo - to termin pojawiający się w warunkach większości produktów ubezpieczeniowych. Jest on wynikiem zapisów Kodeksu cywilnego, którego art. 827 § 1. mówi, że “Ubezpieczyciel jest wolny od odpowiedzialności, jeżeli ubezpieczający wyrządził szkodę umyślnie; w razie rażącego niedbalstwa odszkodowanie nie należy się, chyba że umowa lub ogólne warunki ubezpieczenia stanowią inaczej lub zapłata odszkodowania odpowiada w danych okolicznościach względom słuszności".

 

Co to oznacza w praktyce? Najprościej mówiąc, jeżeli strony nie umówiły się inaczej, ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowanie jeżeli wypadek (w terminologii ubezpieczeniowej - szkoda) powstał w wyniku rażącego niedbalstwa. Jednak ten sam Kodeks nie definiuje zakresu rażącego niedbalstwa. Oznacza to, że ubezpieczyciel może uznać za nie np. brak przeglądów regałów magazynowych - zarówno bieżących jak i okresowych - i nie wypłacić odszkodowania.

 

Co to oznacza dla przedsiębiorcy? Oczywiście ogromne straty związane z:

 

  • odtworzeniem systemu regałowego;
  • poniesieniem kosztu odszkodowań za przechowywane towary lub kosztu odtworzenia stanu magazynowego;
  • odszkodowaniami dla pracowników jeżeli w wyniku wypadku doszło do uszczerbku na zdrowiu lub utraty życia.

Wypadki a składka ubezpieczeniowa

Kolejny tematem, któremu warto poświęcić kilka słów jest wpływ wypadków na wysokość stawki ubezpieczeniowej. Powszechną strategią ubezpieczycieli jest podnoszenie cen polis dla przedsiębiorców “szkodowych” - takich którzy zgłosili szkody ubezpieczeniowe. W ekstremalnych przypadkach składka ubezpieczeniowa może być nawet kilka tysięcy procent wyższa. Zdarzają się również odmowy przyjęcia do ubezpieczenia - co w oczywisty sposób zwiększa ryzyko prowadzenia działalności.


Właśnie ze względu na wyżej wymienione konsekwencje warto opracować i wdrożyć plan przeglądów regałów magazynowych. Dzięki niemu możliwe jest uniknięcie bardzo wysokich kosztów, które często mogą zagrozić funkcjonowaniu firmy.

HDsystem-logo
Regały Wysokiego Składowania

Jesteśmy niezależnym dostawcą regałów paletowych nowych i używanych. Świadczymy także usługę znakowania poziomego ciągów komunikacyjnych oraz prowadzimy sprzedaż akcesoriów magazynowych.

KONTAKT Z NAMI

  • 507-750-302
  • biuro@hdsystem.net.pl

DANE FIRMY

HD System Maciej Zawisza

96-500 Sochaczew

Żwirowa 11A

  • NIP: 8371746790
  • REGON: 364176412
Przewiń do góry